Daniel Pham (danielpham) Received Reviews

ID Verified
Over 11 years ago 30s
Viet Nam
Vietnamese (Native) English
IT technology Computer Software Travel Website Business Marketing
40 hours / week
Contact Freelancer

The reviewed activity that other translators made to this user's works. This activity includes writing corrections and comments to those translations.

nguyenpham rated this translation result as ★★★★ Japanese → English
18 Sep 2013 at 11:55
nguyenpham rated this translation result as ★★★ Japanese → English
14 Sep 2013 at 12:21
tokyomanly rated this translation result as Japanese → English
13 Sep 2013 at 19:58
Comment
Translation software? Not worth correcting.
nguyenpham rated this translation result as ★★★ Japanese → English
14 Sep 2013 at 12:23
sweetshino rated this translation result as ★★ Japanese → English
14 Sep 2013 at 03:58
Comment
Vocabulary errors. Sentences are not completed properly. Some incorrect translation. Need to work on basics.
[deleted user] rated this translation result as Japanese → English
13 Sep 2013 at 13:34
Comment
This was done using a translation tool
thibautbailly rated this translation result as ★★ English → French
05 Jun 2013 at 17:28
Comment
Lots of mistakes in grammar and orthograph. Some mistakes translation too. This tranlation needs to be redone unfortunately.
japanesenglishfrench rated this translation result as ★★★ English → French
06 May 2013 at 15:28
Comment
Conyac est le plus simple et le plus rapide parmi les services de traduction où les travaux sont effectués à la main. N'oubliez pas de vi...
translator_0205 rated this translation result as ★★ English → French
10 Jul 2013 at 23:54
jdduq rated this translation result as ★★ English → French
12 Apr 2013 at 16:24
Comment
Il y'a une variété de documents à traduire à Conyac mais d'après mon observation, les trois principaux types de documents sont des e-mail...
translator_0205 rated this translation result as English → French
23 Apr 2013 at 18:41
Comment
IMHO this is a machine translation... - Punctuation mistakes, in French it isn't " ", but « »; and always a space before "?". - "Admin"...
translator_0205 rated this translation result as ★★ English → French
23 Apr 2013 at 17:54
Comment
Not a native French translator...
chick rated this translation result as ★★★★ English → Vietnamese
27 Mar 2013 at 23:49
Comment
Xin chào, tôi là NoZomi Okuma, quản lý Marketing ở Conyac. Tiếng mẹ đẻ của tôi là Nhật Bản và tôi đã học tiếng Anh và nó trở thành ngôn n...
chick rated this translation result as ★★★★ English → Vietnamese
27 Mar 2013 at 23:27
Comment
Phần khó khăn nhất trong việc dịch thuật là có khá nhiều từ trong ngôn ngữ này không tương thích với từ trong ngôn ngữ khác.Ngay cả khi c...
chick rated this translation result as ★★★★ English → Vietnamese
27 Mar 2013 at 23:16
Comment
Có khá nhiều loại tài liệu được dịch ở Conyac, nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì 3 loại tài liệu được dịch nhiều nhất là về kinh doa...