Conyac で依頼された翻訳結果を公開

[日本語からタガログ語への翻訳依頼] 皆さんは日本に旅行にこられる場合、日本のどこの観光地に興味が有りますか?

翻訳依頼文
皆さんは日本に旅行にこられる場合、日本のどこの観光地に興味が有りますか?
googlybear さんによる翻訳
Anong tourist spots ang gusto mong mapuntahan kung sakaling makakapunta ka Japan?

Conyac で翻訳した結果

依頼文字数
36文字
翻訳言語
日本語 → タガログ語
金額 (スタンダード依頼の場合)
324円
翻訳時間
1日
フリーランサー
googlybear googlybear
Starter
Hi there!

I have been working as an in-house translator for a year now. I ...