Translation Results Requested Through Conyac Made Public

[Translation from English to Swedish ] This is Moulin Academy, a private high school that has gathered superior stud...

Original Texts
This is Moulin Academy, a private high school that has gathered superior students that excel at their art from countries all around the world.
It has been decided that the students who have been gathered for a summer training camp will be practising a play based on "Run, Melos, Run", written by Showa Japan literary master Dazai Osamu
The one who has undertaken the writing of the play scenarios is Atezuki Jun. As the younger brother of Jyogasaki Takumi, who is attending Moulin Academy because he is aiming to be a doctor, he should be entering Moulin Academy high school next year.The one who decided to ask him to write the script is the theatre circle's advisor, Kanzaki Hikari. The excellent young doctor originally worked hectically at a university hospital, but is now employed as Moulin Academy high school's school doctor for many weeks.

"Run, Melos" is a Greek play. It starts just after Melos, who was imprisoned by a tyrant and is to be killed, asks a friend to present himself to the tyrant as a substitute so that Melos can appear at his younger sister's wedding ceremony, telling his friend he would definitely return.


In order to prove his own view of humanity as fundamentally depraved, the tyrant, who does not believe in friendship, permits Melos to go under the condition that if he does not return within that time, his friend will be executed. When Melos tries to appear at the wedding ceremony and return, various difficulties arise for Melos, and it is doubtful whether he will be able to return before his friend will be executed. Will Melos' friend be killed in his place, or will Melos bid his lovely younger sister's family farewell and return to be killed for his friend? What will the tyrant think if Melos returns...
It becomes a question about the trust and bonds between people.
Surrounding this play, the "forms of love" that each believes in will be confronted...
A heartrending light BL story spinning off of Love Academy, which has grown immensely popular
A scenario writer whose specialty is BL and original music from the sound creator. Beautiful.
The CGs enliven the aesthetic of a world with a play within a play.

[Kanzaki Hikari]

Moulin Academy's school doctor.
He is also working as a normal surgeon at the hospital.
He is an ideal teacher who thinks from the student's perspective and gives advice.
He is trusted by all students, regardless of whether they're male or female.
Quiet and prudent. Sometimes his silences are long when he is recalling something.
He likes theatre-going and plays.The story can be enjoyed for free, but each time you read a story, Koyon (power) will go down a little. It will recover a little every morning at 4!!
For those who haven't played "Love Academy" yet, try playing it!
It is an otome game (a dating sim for girls) where you can be the female protagonist, enroll at Love Academy, and get a boyfriend.
"The Seal of Lycoris", the suspense otome game with a three-way struggle between vampires, humans and fox spirits, is planned for release next year. If you register early, you will be given a bonus when "The Seal of Lycoris" comes out.
Translated by jkarlsen
Det här är Moulin-akademiet, ett privat gymnas som har samlat överlegsna elever från hela värden som alla är blant dom främsta i sina fält.

Det har blivit bestämt at eleverna som är samlade till ett sommartreningsläger skal öva inn ett skådespel baserat på "Löp, Melos, Löp", skrivit av Showa-eraens Japans mästerförfattare Dazai Osamu. Den som skal skriva manuset är Atezuki Jun.

Som den yngre bror av Jyogasaki Takumi, som studerar vid Moulin-akademiet med det mål att bli läkare, förväntas Atezuki Jun att själv starta studera vid Moulin-akademiet nesta år.
Den som beslutat fråga Atezuki Jun om att skriva manuset är teaterklubbens rådgivare, Kanzaki Hikari. Den utmärkte unga läkaren jobbade ursprungligen långa och hektiska dagar ved ett universitetssjukhus, men har nu varit anställd vid Moulin-akademiet som dets skollekare för många veckar.

"Löp, Melos, Löp" är ett grekisk skådespel. Det börjar direkt efter Melos, som hade blivit satt i fängelse av en tyrann i påväntande av att bli avrättad, frågar en vän om han kan presentera sig själv till tyrannen som en ersättare så att Melos kan hinna med i sin yngre systers bryllop, och lovar på tro och ära att komma tilbaks igjen för att avlösa sin vän.
För att bevisa sin egen tro på att mänskligheten är fundamentalt fördärvad tillåter tyrannen (som inte ens tror på vänskap) Melos att dra under forutsättning att om han inte hinner tilbaks inom den angivna tiden kommer hans vän att bli avrättad.

När Melos forsöker att båda hinna med i bryllopet och att returnera löper han bokstavligen inn i många vanskligheter, och det är tveksamt om han kommer klara komma sig tilbaka för hans vän avrättas.

Kommer Melos' vän att avrättas i hans ställe, eller kommer Melos att bjuda sin vackra systers familje farväl och returnera för at bli avrättad?

Vad kommer tyrannen tänka om Melos faktiskt returnerar? Det är en fråga som berör båda förtroandet og banden människor imellan.
Medan dom arbetar med skådespelet kommer "formen för kjärlighet" som varje tror på at konfronteras og utfordras...

En hjärteskjärande boys' love-berättelse som spunnit ur "Love Academy", som har blivit utroligt populärt.

En författare som spesialiserat sig på boys' love och original ny musik garanterar en vacker upplevelse.

Computergenererade filmer livar upp estetikken i en värden med en pjäs innom en pjäs.


[Kanzaki Hikari]
Moulin-akademiets skolläkare,
Han arbetar också som kirurg vid sjukhuset.
Han är en ideal lärare som tänker från elevernas ståndpunkt och är fri med sin rådgivning.
Alle eleverna litar på honnom, oavsett om dom är pojkar eller flickor.
Stille og eftertänksam. Nå och da är han tyst under lång tid medan han tänker.
Han tycker om att gå i teatern och skådespel.
Berättelsen kan njutas av gratis, men varje gång du läser en scene går KOYON (energi) ned lite. KOYON återfyllas varje morgon klokkan 0400!

För er som inte provat "Love Academy", provspel det gärna! Det är ett otome-spel (en datingsimulator för flickor) där du spelar som den kvinliga huvudpersonen, studerar vid Love Academy och kanske också finner en pojkvän?

"Lycoris' Segel", et otome-spel med mycket spänning och ett kärlighets drama mellan vampyrer, människor och rävander är planerad at utkomma nästa år. Om du registrerar dig tidigt kommer du att få en bonus när "Lycoris' Segel" utkommer.

Result of Translation in Conyac

Number of Characters of Requests:
3110letters
Translation Language
English → Swedish
Translation Fee
$69.975
Translation Time
about 12 hours
Freelancer
jkarlsen jkarlsen
Trainee