Translation Results Requested Through Conyac Made Public

[Translation from English to Swedish ] It has to be said that the sex scenes are explicit (though some are shot in e...

Original Texts
It has to be said that the sex scenes are explicit (though some are shot in elegant silhouettes), but their explicit nature hardly accounts for their power. Thanks to the great acting of the entire cast, as well as the editing by Jean-Christophe Hym and cinematography by Claire Mathon, Guiraudie makes you feel the desire that drives Franck to the edge of self-destruction; Michel is just too damn yummy for him to resist. At the same time, "Stranger by the Lake" is an indictment of mainstream gay culture and its fixation on perfect, chiseled bodies (the community immediately marginalizes anyone not stereotypically attractive). At times, the film almost becomes a medieval fable about the danger of encountering carnal perfection that's borderline inhuman.
Guiraudie's directorial assurance is stunning: the entire movie is a master class in audiovisual storytelling, as well as an exemplary case of immersing the viewer in an environment. From the choice of the titular lake (pretty but not gorgeous), to the beautiful details of the changing sunlight, play of shadows on naked skin, and the near-enchanted quality of the surrounding forest, Guiraudie creates a coherent world we immediately feel like we inhabit.
Translated by nat17
Det är sagt att sex scenerna är väldigt graphiska (fast några är filmade i eleganta sillhouetter), men deras graphiska natur kan knappast stå för det kraftfulla intrycket de ger. Tack vare en fantastisk insats från hela ensembeln, lika såväl som redigerat av Jean-Christophe Hym och foto av Claire Mathon, Guiraudie får en att känna begäret som driver Franck till självförstörelse; Michael är bara för läcker för honom att motstå. Samtidigt är " Stranger by the Lake" ett hån av den mainstreama gay kulturen med en fixering på perfekta kroppar ( samhället marginaliserar direkt alla som inte är sterotypiskt vackra.
I vissa stunder, blir filmen nästan en medeltids saga om faran att möta den ultimata manifestationen för det köttsliga begäret som är på gränsen till omänsklig. Guiraudie's försäkrande regi är utmärkt: hela filmen är i högsta klass i audiovisuell berättarstil, så väl som ett exemplar att ta in tittaren in en miljö. Från valet av den titulära sjön (fin men inte vacker), till de vackra detaljerna kring det växlande solljuset, fokuserade skuggor på naken hud, och den nästan förtrollade kvaliteten på skogen omkring. Guiraudie skapar en sammanhängande värld där vi genast känner oss som om vi vore där.

Result of Translation in Conyac

Number of Characters of Requests:
1219letters
Translation Language
English → Swedish
Translation Fee
$27.435
Translation Time
1 day
Freelancer
nat17 nat17
Starter