Translation Results Requested Through Conyac Made Public

[Translation from English to Swedish ] Love Academy Main Characters: "Togo Gen " Goal: Composer Genius yet grum...

Original Texts

Love Academy
Main Characters:

"Togo Gen "
Goal: Composer
Genius yet grumpy. Doesn't have many friends because he frequently
travels between Japan and other parts of the world. Extremely affluent
son of a distinguished family. Radiates a cold-hearted vibe.

"Yota Ameda"
Student council president
Goal: Swimming ace
Seeks perfection. Sadistic, spiteful, morally bad, and has a dual
personality. A demon student body president. Good at sports, but
loves art and literature. Persistent, hates weak people, adventurous,
yet mysterious."Takumi Jyogasaki "
Goal: Doctor
He is kind, cheerful, and loves animals, and so he is very
good at taking care of others.
He is very skillful with his hands. He protects his girlfriend like a
prince in shining armor, and gives her his love like the shining rays
of the sun. He does this because . . .


"Haku Shirato "
Goal: Singer
Stray cat. Rarely reveals his true self. Good sense of style and is
currently a part-time model. Loves sweet things. He is good at
reading people's mind and is therefore good at charming the ladies.
But what is he hiding beneath his mild outer personality?

. . . plus many other interesting side characters!Love Academy
Application Information:

The game is free!
You are free to move through the stages of the story, but your energy level (KOYON) will decrease as you advance from stage to stage.
You can replenish the same amount of KOYON as you have used by 4 o'clock in the morning (up to 20 KOYON).
Note: You can also buy KOYON at the shop. If you buy KOYON, you'll get an extra 10 KOYON on top of the preexisting KOYON you have the next day when you automatically replenish again.


Love Academy
How to play:

This is a dating stimulation game (Otome game) you can experience on your
smart phone.
The storyline will develop according to your choices in the game.
Make your boyfriend fall for you and have your dream date by choosing
the suitable options.
Besides the story itself, there are also many images of those
sweet and "dangerous" scenes!

BoysLove("Yaoi") -- a side story of "Love Academy" between Kanzaki, the school doctor, and Jun, TAKUMI's younger brother, who has lived in France all his life -- will be coming in December!

Produced by KOYONPLETE

Keywords : Love Academy,otome game,love simulation,dating sim,romance game,boys love,BL,visual novel,Japanese
Translated by kunghenke
Kärleks Akademin
Huvudkaraktärer
"Togo Gen "
Mål : Kompositör
Genialisk men ändå tjurig. Har inte många vänner eftersom han ofta reser mellan Japan och andra länder.
Förmögen son till en framgångsrik familj. Utstrålar ett kyligt hjärta.

"Yota Ameda"
Ordförare i studentrådet
Mål : Elit simmare
Söker perfektion. Har en dålig moral, är sadistisk , elak och lider av en dubbel personlighet. En demon som leder elevkåren. Duktig på sport och älskar konst och litteratur. Är äventyrlig men ändå mystisk. Har inte mycket över för svaga människor.
"Takumi Jyogasaki "
Mål: Doktor
Han är snäll, glad, en sann djurvän och väldigt bra på att ta hand om andra. Han är mycket skicklig med sina händer. Sin flickvän skyddar han som en prins i skinande rustning och överöser henne med sann kärlek. Han gör detta eftersom...

"Haku Shirato "
Mål : Sångare
Ensam varg, avsläjar sällan sitt rätta jag. God känsla för stil och jobbar halvtid som modell. Älskar söta saker. Han är en bra människokännare och är därför bra på att charmera damerna. Vad döljer sig egentligen under hans yttre personlighet.

... plus många andra intressanta sido karaktärer.
Kärleks Akademin
Programinformation:

Spelet är gratis!
Du kan fritt spela igenom de olika stadierna i berättelsen, när du avanserar så minskar din energi (KOYON). Din KOYON kan fyllas på med samma mängd som du förbrukat fram till 04.00 varje dag (upp till 20 KOYON)
OBS: Du kan köpa KOYON i butiken. Om du köper KOYON så kommer du att få 10 extra KOYON nästföljande dag när KOYON fylls på igen.
Kärleks Akademin
Hur man spelar:
Detta är ett dejting simulator spel (Otome spel) som du kan uppleva på din
smartphone.
Handlingen i spelet påverkas av dom val du gör.
Få din pojkvän att falla för dig och skapa din dröm dejt genom att välja lämpliga val.
Förutom själva historien så finns det även många söta och lite "farliga" scener.

BoysLove ("Yaoi") - en sido berättelse från "Kärleks Akademin" mellan Kanzaki (skolans doktor) och Jun, TAKUMIs yngre broder som har left i Frankrike hela sitt liv. -- Kommer i December!

Nyckelord: Kärlek Akademi, Otome spel, kärleks simulering, dejting sim, romantiskt spel, pojkar älskar, BL, visuell roman, japanska

Result of Translation in Conyac

Number of Characters of Requests:
2328letters
Translation Language
English → Swedish
Translation Fee
$52.38
Translation Time
about 12 hours
Freelancer
kunghenke kunghenke
Starter
Native Swedish speaker. Have translated web applications from English to Swed...