Daniel Pham (danielpham) Translations

ID Verified
Over 11 years ago 30s
Viet Nam
Vietnamese (Native) English
IT technology Computer Software Travel Website Business Marketing
40 hours / week
Contact Freelancer
A listing of the public translations that were written by this user. This listing does not include the requests that have yet to be completed.
danielpham English → Vietnamese ★★★★★ 5.0
Original Text

Our company was selected as one of the 9 startups to pitch directly to a panel of judges at the Echelon Japan Satellite. Conyac for Business was the 3rd participant to pitch at the event, and even though we didn't win, we enjoyed watching other startup's presentations. They inspired us and gave us a better idea of what we should focus on in the future in order to continue the rapid growth in Asia.

The winner was TopAdmit, a Taiwan-based educational startup that provides a professional essay editing services for students. Congratulations to them and we hope to see them win the final Echelon competition!

If you missed the Satellites, you can still meet Conyac Team at the Echelon Startup Marketplace in Singapore.

Translation

Công ty của chúng tôi đã được chọn là một trong 9 phần khởi động để vào ban giám khảo tại Echelon Japan Satellite. Conyac cho doanh nghiệp là người tham gia thứ 3 tại sự kiện này. và mặc dùng chúng tôi đã không chiến thắng tại cuộc thi, nhưng chúng tôi đã thực sự thấy hứng thú khi theo dõi các bài trình chiếu khác. Họ thực sự đã truyền cho chúng tôi nguồn cảm hứng và những ý tưởng tốt hơn về những gì chúng tôi nên tập trung đến trong tương lai để tiếp tục tăng trưởng nhanh tại châu á.

Người chiến thắng trong sự kiện này là TopAdmit, một phần khởi động giáo dục Đài Loan cung cấp dịch vụ chỉnh sửa các bài luận chuyên nghiệp cho sinh viên. Xin gửi lời chúc mừng đến họ và chúng tôi hy vọng sẽ thấy họ chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi Echelon!

Nếu bạn bỏ lỡ các vệ tinh, bạn có thể vẫn gặp Nhóm Conyac tại Echelon Startup Marketplace tại Singapore

danielpham English → Vietnamese ★★★★★ 5.0
Original Text

This is what Startup Dating's Rick Martin wrote about our CEO's pitch:
"We’ve heard from Conyac a few times before, so regular readers are likely somewhat familiar with this service. Naoki Yamada pitched the startups offering for business, explaining that their crowdsourced translation solution can provide quick translations for businesses for a low price. As a typical business use case, he gave the example of a 10-slide powerpoint presentation, which was translated in five hours and cost $36. In comparison to competing services, Naoki explained that on their platform translators can be educated by more experienced translators, thus giving them an opportunity to improve themselves."

Translation

Đây là những gì mà Ricky Martin đã viết về Giám đốc điều hành của chúng tôi:

"Chúng tôi đã nghe về Conyac một vài lần trước, và tôi nghĩ độc giả nên làm quen với những dịch vụ như thế này. Naoki Yamada đã đưa ra một đề nghị cho doanh nghiệp, giải thích rằng các giải pháp dịch thuật của họ có thể cung cấp một cách nhanh chóng công cụ dịch thuật cho đơn giản với chi phí rất thấp. Như một trường hợp doanh nghiệp điển hình, ông đã đưa ra ví dụ về một 10 slide powerpoint trình bày, đã được dịch trong năm giờ và có giá 36$. So sánh với các dịch vụ cạnh tranh khác, Naoki giải thích rằng dịch trên nền tảng của họ có thể đào tạo thêm phiên dịch có kinh nghiệm, do đó đem lại cho họ một cơ hội để cải thiện bản thân. "

danielpham English → Vietnamese ★★★★★ 5.0
Original Text

We recently added PowerPoint upload function to the Conyac Translation Service. It is a new feature that enables companies to translate presentations easily and quickly. We celebrated this new feature, with a new company log page: LINK

Businesses can use this website for the worldwide promotion of their companies and products. They simply send us their presentation which will be translated by Conyac translators.

First 20 companies that send their presentations to support@any-door.com will get a free translation of up to 10 slides. We will also post the presentations to our or our website, which would give the businesses additional exposure.

Hurry up and get your free translation: LINK

Translation

Thời gian vừa qua, chúng tôi đã bổ sung chức năng tải các tệp tin PowerPoint lên dịch vụ dịch thuật Conyac. Đây là một điểm mới cho phép các công ty dịch các bài trình chiếu của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi đã tổ chức tính năng mới này với một trang nhật ký riêng của công ty: liên kết.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng trang web này cho mục đích quảng bá công ty và sản phẩm của họ ra toàn thế giới. Họ chỉ cần gửi cho chúng tôi bài thuyết trình của họ và các phiên dịch viên của Conyac sẽ giúp họ dịch nó ra ngôn ngữ họ cần.

20 công ty đầu tiên gửi bài trình chiếu của họ đến thư điện tử support@any-door.com sẽ được dịch miễn phí lên đến 10 trang trình chiếu. Ngoài ra chúng tôi còn đăng bài trình chiếu lên trang web của chúng tôi, và bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp hơn.

Nhanh tay đăng ký và nhận khuyến mãi ngay bây giờ: Liên kết

danielpham English → Vietnamese
Original Text

The reason why I became a translator at Conyac was simple. Registering as a translator was easy, and as soon as I have done some settings, I could start translating and actually earning some money. No test is required as translators get verified by their actual translation projects. This process is not only quick, but also fun, as it's much more pleasurable translating real documents then filling out a test sheet.

It depends on the language and amount of characters in the request, but by translating one translation request that usually has around 150 words, you can earn around 50 points. 50 points is equivalent to $0.5 USD, therefore by translating around 10 short translation requests gives you $5 USD.

Translation

Lý do tại sao tôi lại trở thành một phiên dịch viên cho Conyac rất đơn giản. Việc đặng ký để trở thành phiên dịch viên ở Conyac rất dễ dàng, và sau khi hoàn thành một vài tùy chỉnh, tôi đã có thể phiên dịch và kiếm tiền. Không có một bài kiểm tra nào yêu cầu đối với các phiên dịch viên, họ có thể tự khẳng định khả năng mình bằng những dự án dịch thuật thực sự. Quy trình này không chỉ nhanh chóng, mà nó còn rất thú vị. và nó thú vị hơn rất nhiều việc dịch một tài liệu thực tế sau đó điền vào một phiếu kiểm tra.

Quá trình làm việc của bạn phụ thuộc vào ngôn ngữ và số lượng ký tự trong yêu cầu, những yêu cầu dịch thuật thông thường khoảng 150 từ, và bạn có thể kiếm được khoảng 50 điểm tương đương với 0.5 đô la Mỹ. Vì vậy, chỉ cần hoàn thành 10 yêu cầu dịch thuật ngắn, bạn đã có thể kiếm được 5 đô la Mỹ.

danielpham English → Vietnamese
Original Text

It isn't as much as you would earn working full time for a translation agency, but it’s a great opportunity to translate text that is needed by other people and improve translation skills at the same time.

If you are very skilled, you are entitled to translate better paid Premium and Business requests. They require higher standard than general requests, therefore I feel the responsibility of the work I am doing and I'm proud of every point that I earn. At the end of the day, I have done a good job and I am happy I have earned enough money to purchase myself a reward for my effort.

If you speak more languages and want to earn some money easily, sign up as a Conyac translator and start your new job today: LINK

Translation

Nó không thể nhiều bằng việc bạn làm toàn thời gian cho một công ty dịch thuật. Nhưng nó thực sự là một cơ hội rất tố để dịch các văn bản cùng với mọi người và nâng cao kỹ năng dịch thuật của mình.

Nếu bạn có kỹ năng tốt, bạn có thể nhận được những yêu cầu Premium hoặc Bussiness. Họ thường đặt ra tiêu chuẩn cao hơn các yêu cầu thông thường. Vì thế, tôi cảm thấy được trách nhiệm của công việc tôi đang làm và tôi tự hào về mỗi điểm thưởng mà tôi đã có được. Vào cuối ngày, khi tôi đã hoàn thành công việc khá tốt, và tôi cảm thấy vui, tôi đã kiếm đủ số tiền để tự mua cho mình một phần thưởng cho sự cố gắng của mình.

Nếu bạn nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau và bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, hãy đăng ký để trở thành một phiên dịch viên cho Conyac và bắt đầu công việc ngay hôm nay.

danielpham English → Vietnamese
Original Text

e27 impressed by Conyac's turnover time

e27 is a trusted source of latest news that impacts the tech startup ecosystem and the wider tech industry.

We are very proud that e27 tested Conyac for Business and published the positive experience they had with our Social Translation Service:

"Having used this new service personally both as a translator and a person looking for translation, I was impressed at the turnover time. As translators, you’ll also get instant notifications about pending jobs. In total, it takes an average about 1 day to get your document translated accurately. Definitely worth a try, and worth the money if you’ve been relying on the (unreliable) Google translate."

Read full article:

Translation

e27 được ấn tượng bởi những lợi ích về thời gian.

e27 là nơi có nguồn tin đáng tin cậy được tổng hợp nói về ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sự mở rộng của các ngành công nghiệp.

Chúng tôi rất tự hào về e27 vì đã được kiểm thử bởi Conyac cho Doanh nghiệp và được xuất bản với những kinh nghiệm mà họ đã có trong việc dịch thuật.

"Được sử dụng dịch vụ cá nhân mới, cũng như là một dịch giả và là một người tìm kiếm dịch thuật, tôi đã bị ấn tượng bởi những lợi ích về thời gian. Là những phiên dịch viên, bạn sẽ còn có thể có được những nhắc nhở về những công việc đang đợi bạn. Tóm lại, trung bình tốn khoảng 1 ngày để có thể văn bản của bạn được dịch một cách chính xác. Chắc chắn rằng giá trị của một sự cố găng, và giá trị về tiền mà bạn sẽ nhận ra nếu bạn đã từng sử dụng Google translate"

danielpham English → Vietnamese ★★★★☆ 4.0
Original Text

Hi, I’m Nozomi Okuma, Marketing Manager at Conyac. My native language is Japanese and I’ve been studying English as a second language for almost half of my life. I don’t have much problem with speaking two languages but when it comes to translating, I realize that the ability that I need for speaking and translating is completely different.

The reason why I started to translate is because I wanted to use my bilingual skill and open up a career as a translator. I didn’t have any education in translation and it is obviously difficult for an inexperienced translator like me to get a job. But Conyac offers newcomers a chance to translate and to practice their translation.

Translation

Xin chào, tôi là Nozomi Okuma, Quản lý tiếp thị và quảng cáo tại Conyac. Ngôn ngữ chính của tôi là tiếng Nhật, tôi đã học tiếng Anh và coi nó như ngôn ngữ thứ hai gần một nửa cuộc đời tôi. Tôi không gặp nhiều vấn đề về việc nói 2 ngôn ngữ nhưng vấn đề đã đến khi tôi dịch các văn bản. Tôi đã nhận ra rằng, nói và dịch thuật là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau.

Lý do tại sao tôi bắt đầu việc dịch thuật là bởi vì tôi muốn sử dụng kỹ năng song ngữ của tôi và mở ra một cơ hội trở thành một phiên dịch viên. Tôi đã không có nhiều thời gian để học tập về dịch thuật và rõ ràng là khó khăn cho một phiên dịch viên thiếu kinh nghiệm như tôi để có được một công việc. Nhưng Conyac đã cho tôi một cơ hội để dịch và thực hành dịch thuật.

danielpham English → Vietnamese ★★★★☆ 4.0
Original Text

There is a variety of documents to translate at Conyac but in my observation the top three types of documents are business related e-mails, articles and reviews. I’ve seen some scenarios and stories being requested for translation as well.

Most texts are usually very short and quite simple. For those who love the languages and communication as much as I do, translating for Conyac comes as a fun side job that requires just a few minutes of our daily time and rewards our efforts with just enough money to treat ourselves with a nice gift to celebrate the well done job.

If you would also like to become a translator, sign up at Conyac.

Translation

Có rất nhiều tài liệu để dịch ở Conyac nhưng theo quan sát của tôi, ba loại tài liệu được chú trọng nhất đó là các tài liệu về kinh doanh, thư điện tử, các bài viết và đánh giá. Tôi từng thấy một vài kịch bản và câu chuyện được yêu cầu để các phiên dịch viên dịch chúng.
Hầu hết các văn bản thường rất ngắn và đơn giản. Đối với những người yêu thích ngôn ngữ và giao tiếp như tôi, việc dịch thuật cho Conyac trở nên là một công việc rất thú vị và chỉ mất một vài phút hàng ngày để nhận phần thưởng cho những cố găng của chúng ta chỉ với một ít tiền để tự thưởng cho mình một món quà đẹp để kỷ niệm công việc của chúng ta.

Nếu bạn cũng muốn trở thành một phiên dịch viên, hãy đăng ký ngay với Conyac.

danielpham English → Vietnamese
Original Text

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (M. Jordan)

Within a company, every individual is dependent on his fellow employees to work together and contribute efficiently to the organization. When we help each other accomplish the tasks efficiently, we save a lot of time and energy and gain the sense of unity that accompanies a positive work environment.

When we work in a team rather than individually, we can expect a far better outcome.

Therefore Conyac for Business introduced a new organization function that can improve teamwork of any company worldwide. Colleagues can share translation projects and manage team budget, create groups or participate in other user’s group activities.

Translation

Thiên tài sẽ là nguời thắng cuộc trong một trò chơi, nhưng chỉ có làm việc nhóm và thông minh mới có
thể trở thành nguời vô địch. (M. Jordan)

Trong một công ty, mỗi cá nhân làm việc với các đồng nghiệp và cùng đóng góp hiệu quả chung cho công ty. Khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau hòan thành công việc có hiệu quả, chúng ta có thể tiết kiệm nhiều thời gian, năng luợng và đạt đuợc ý nghĩa của sự thống nhất cũng như tạo ra một môi truờng làm việc tích cực.

Khi chúng ta làm việc trong một nhóm, chúng ta có thể hy vọng một kết quả tốt honw.
Vì vậy Conyac cho doanh nghiệp đã giới thiệu một chức năng mới cho doanh nghiệp có thể cải thiện đuợc kỹ năng làm việc nhóm của bất kỳ công ty nào trên thế giới. Các đồng nghiệp có thể chia sẻ những dự án dịch thuật và quản lý ngân sách của nhóm, tạo ra các nhóm hoặc tham gia trong các nhóm họat động khác.

danielpham English → Vietnamese
Original Text

What are the member roles?

"Admin" has full authority for its group and member settings. Admin can purchase points and access request details for entire organization.

"Managers" have full access to payment and request history of the organization. However, they cannot edit group settings or purchase points.

"Members" can participate in the group by making a request with the organization's points. They have limited access to organization's profile, as they can only view own payment and request history.

Conyac for Business strives to bring the best translation experience and support flawless international communication.

For free trial send us an email request with username to info@any-door.com.

Translation

Các thành viên sẽ có những vai trò gì?
“Người quản trị” có đầy đủ các quyền để quản lý nhóm và các thành viên. Người quản trị có thể mua điểm và có thể truy cập vào chi tiết của tòan bộ tổ chức.

“Người quản lý” có đầy đủ quyền để truy cập vào thanh tóan và yêu cầu các lịch sử nhật ký của tổ chức. Tuy nhiên, họ không thể chỉnh sửa thông tin các nhóm, cũng như mua thêm các điểm.

“Thành viên” có thể tham gia vào các nhóm bằng cách tạo các yêu cầu về điểm của tổ chức. Họ bị giới hạn khi truy cập vào hồ sơ của tổ chức, cũng như họ chỉ có thể nhìn thấy các lịch sử yêu cầu và thanh tóan của chính họ.

Conyac cho doanh nghiệp cố gắng mang lại những kinh nghiệm dịch thật tốt nhất và hỗ trợ hòan hảo trong giao tiếp cho doanh nghiệp.

Để dùng thử, hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi với tên đăng nhập của bạn đến info@any-door.com

danielpham English → Vietnamese
Original Text

Conyac for Business PowerPoint file upload - new key to successful presentations
Text file (.txt) and PowerPoint (.pptx) uploads now supported

Presenting ideas, goals and strategies is part of everyday business. Whether you speak in front of formal audiences on a regular basis, or you simply have to make your voice heard in a meeting, you're using presentation skills. Communicating with the management, colleagues and clients is natural in every business environment. We polish our skills on daily basis, as great presenters are not born, but taught.

There are three key factors that make great presentations memorable:
- Suitable visual aid (e.g. PowerPoint presentation)
- Relaxed and confident speech
- Clear message

Translation

Lưu trữ tệp PowerPoint tại Conyac - chìa khóa mới cho một phiên trình diễn thành công.
Các tập tin chữ (.txt) và trình chiếu (.pptx) từ nay sẽ đuợc hỗ trợ tải lên Conyac.

Những ý tưởng trình bài, mục tiêu và chiến lược là một phần công việc hàng ngày của các doanh nhân. Khi bạn nói truớc một hội truờng lớn với nhiều nguời nghe, hay đơn giản bạn làm cho giọng nói của mình có sự thu hút hơn trong một cuộc họp, bạn sẽ cần phải có kỹ năng thuyết trình. Sư giao tiếp trong công việc quản lý, các đồng nghiệp và khách hàng thường tạo một môi truờng tự nhiên. Chúng ta cần rèn luyện các kỹ năng hàng ngày, không có ai sinh ra đã là một người thuyết trình tốt cả, nhưng họ có thể học.
Đây là 3 chìa khóa chính giúp cho bạn có một buổi thuyết trình đáng nhớ:
- Các công cụ hỗ trợ (PowerPoint) phải phù hợp với hòan cảnh, môi truờng.
- Tự tin vào bản thân mình.
- Các thông điệp phải rõ ràng.

danielpham English → Vietnamese
Original Text

But what if you need to prepare a presentation for your clients from another country? International business is always though, but with the help of our translators you can easily impress clients with a presentation in their own language. Presenters who engage with their audience well typically become calmer and more composed. Our team of experienced and verified translators is here to ensure you have enough time to focus on rehearsing your speech while they translate your slides.

anydooR Inc. is giving away free translation credit to the first 50 companies that register with Conyac for Business and send an email request with their username to info@any-door.com.

Translate your presentation today > and for free!

Translation

Nhưng bạn cần chuẩn bị những gì cho một buổi thuyết trình với những khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác? Bạn làm việc trong một môi truờng kinh doanh tòan cầu, nhưng với sự hỗ trợ của những phiên dịch viên của chúng thôi, bạn có thể dễ dàng tạo ấn tuợng với khác hàng bằng một buổi trình diễn bằng chính ngôn ngữ của họ. Các nhóm của chúng tôi là những nguời có kinh nghiệm và các phiên dịch viên luôn sẵn sàng đảm bảo bạn sẽ có đủ thời gian tập trung để diễn tập bài thuyết trình trong khi họ dịch bài trình chiếu của bạn.
anydooR Inc. là một cách để bạn phiên dịch một cách miễn phí đến 50 công ty đăng ký với Conyac để kinh doanh và gửi thư điện tử yêu cầu với tên nguời dùng của họ đến info@any-door.com.
Hãy dịch bài trình chiếu của bạn ngay hôm nay và hòan tòan miễn phí!