[Translation from Turkish to English ] Let's look at the painting and listen. You found a mysterious book, and yo...

This requests contains 1035 characters and is related to the following tags: "ASAP" . It has been translated 2 times by the following translators: ( trnnsliter , 1970_rac ) .

Requested by izumi_artisan at 18 Mar 2019 at 11:19 938 views
Time left: Finished

Tabloya bakarak biraz dinleyelim.

Gizemli bir kitabı buldunuz ama onun dünyasında tutkulu kaldınız. Odayı arayarak gizemi çözüp kitap dünyasından kaçalım.

Eski bir kitabı buldunuz ama onun dünyasında tutkulu kaldınız.

Yukarıya, duvarın kırık olduğu yere dürbünle bakın.

Bıçak ile dürbünü kullanın.

Veriler kaybolmadan önceki adımdan tekrar başlayabilirsiniz.

İçerisi karanlık olduğu için hiçbir şey görülemez. İçini kontrol etmek için bir kibrit yakın.

✕ sembolünü, kadranın orta kısmına getirin.

Asansörü direk hareket ettirirseniz, demir çubuk takılır ve asansör ortada durur.

Demir çubuğun drenaja takılı olduğu sırada asansörü çalıştırın.


1970_rac
Rating 50
Translation / English
- Posted at 18 Mar 2019 at 18:01
Let's look at the painting and listen.

You found a mysterious book, and you became passionate about it. By solving the mystery of the room, let’s escape from the book world.

You found an old book, and you became passionate about it.

Look up with binoculars where the wall is broken.

Use the binoculars and the blade.

You can start again from the beginning before the data is lost.

Nothing can be seen because it is dark inside. Light a match to see in the dark.

Place the symbol x in the center of the frame.

If you move the lift directly, the iron bar is stuck and the elevator stops in the middle.

Start the lift while the iron bar is attached to the drain.
izumi_artisan likes this translation
trnnsliter
Rating 50
Translation / English
- Posted at 18 Mar 2019 at 12:28
Let's listen a little while looking at the table.
You found a mysterious book, but you are stuck in its world. Let's solve the mystery of the book to escape from its world.
You found an old book but you are stuck in its world.
Up, see where the wall was broken through the binoculars.
Use the binoculars with a knife.
You can start again from the step before the data was lost.
Nothing can be seen since it is dark inside. Burn a match to check inside.
Place the ✕ symbol in the center of the dial.
If you move the elevator directly, the iron bar gets stucked and the elevator stops in the middle.
Start the elevator when the iron bar is attached to the drain.
izumi_artisan likes this translation

Duvardaki desenler 90 derece döndürülebilir. Herhangi bir yerde 90 derece döndürülebilen bir giriş cihazı yok muydu?

Bu plakaya çizilen desen ve kumandanın düğmesinde bulunan desenin bir varmış gibi görünüyor.

Masayı iyice inceleyin. Belki bir yeri açılabilir.

Kadran kirli, ancak ✕ sembolünü görebilirisiniz. ✕ çizilmiş olan yerlerin burada binanın etrafında çizilmiş olduğunu hatırlayın.

fünye

Additional info

game text